Klubové informácie

Týchto pár riadkov venujeme tým, ktorých sen klubového života prerastá do reality..
  • 4. marca 2024
Viac informácií
Neustále rozširujúci sa počet motoklubov na Slovensku okrem zväčšovania rodiny so sebou priniesol aj isté neduhy a to najmä v podobe označovania klubov.
  • 4. marca 2024
Viac informácií