Old Men Riders

Domovenka: Bratislava
Rok vzniku: 2009
Clubhouse: Tvrdošín
Klubový deň: Podľa potreby
Prezident: Jozef Niejadlík
Viceprezident: 

Kontakty
Email: jozefnie13@gmail.com
Web: 
Tel.: +421 903 474 799