Správne označovanie nezávislých klubov

Neustále rozširujúci sa počet motoklubov na Slovensku okrem zväčšovania rodiny so sebou priniesol aj isté neduhy a to najmä v podobe označovania klubov.

Bežne sme videli rôzne označenia, ktoré s tým prapôvodným ktoré bolo dohodnuté v roku 2003 mnohokrát nemalo nič spoločné. Samozrejme od roku 2003 už ubehol dosť dlhý čas, na scéne sa objavilo mnoho klubov. Niektorí si označovanie upravovali podľa seba, často mimo dohodnutých pravidiel. Kluby ktoré rešpektovali dohodu sa potom dotazovali prečo niekto môže mať „kolečko“ vpredu a oni mať nemôžu a iné otázky ohľadom označovania.

Z tohto dôvodu sme uvážili , že je čas zjednotiť označovanie nezávislých klubov na Slovensku a začali sme hľadať to najzhodnejšie riešenie. Staré nezávislé kluby ktoré tu bolo pred vznikom Slovakia MC (2003) spolu so zástupcami Slovakia MC sa po preskúmaní požiadavkov klubov dohodli na nasledovnom označovaní.

Od 7.2.2015 sa na Slovensku používa toto označovanie Nezávislých klubov ktoré už fungujú:

Na chrbáte sa označuje nezávislý klub svojím klubovým znakom, ktorý je jednodielny a do priemeru 28cm.

Tento znak bol odsúhlasený na niektorej z prezidentských schôdz Slovakia MC, v prípade starších klubov bol už vtedy používaný.

Z dôvodu aby nedochádzalo so zámenou s klubmi Slovakia MC sa nepoužívajú iné nášivky ktoré by pripomínali toto ich označenie.

Supportné nášivky patria do spodnej časti vesty, tak aby bolo hlavnou dominantou vesty klubové logo a nedochádzalo k zámene s iným klubom a bola jasná identifikácia klubu.

Support nášivky nemôžu zatieňovať hlavný znak klubu, naviac nášivky nad a pod logom pripomínajú označovanie Slovakia MC a MC klubov vo svete.

Na prednej časte vesty na srdci sa označuje malou klubovou nášivkou (jej zmenšeninou) do 10cm.

„Kolajničkou“ pod logom sa označuje len funkcia prezident a viceprezident. Iné funkcie v klube sa na vestách nezobrazujú. Klubové logo musí byť jasne viditeľné a nesmie sa v jeho okolí nachádzať níč iné a závažné čo by bránilo identifikácii klubu, ako sú odznaky či iné nášivky.

Menovky, support nášivky a podobne sa na vestách zobrazujú v spodnej časti vesty.

Označuje sa len funkcia president, odznaky zatieňujú hlavné klubové logo.

Odznaky sú len na pravej strane vesty.

Toto označovanie bolo odsúhlasené aj na stretnutí klubov 7.2.2015 kde sa zúčastnila drtivá väčšina všetkých klubov fungujúcich na území SR a je platné len pre nezávislé kluby.