Filleck Knights

Domovenka: Fiľakovo
Rok vzniku: 2017
Clubhouse: Baštova 3, Fiľakovo
Klubový deň: Posledný piatok v mesiaci (cez leto podľa potreby)
Prezident: Atilla (alias Cimbi)
Viceprezident: Igor

Kontakty
Email: filleck.knights@gmail.com
Web: 
Tel.: +421 908 631 847, +421 907 806 420