Orava Bears

Domovenka: Tvrdošín
Rok vzniku: 2004
Clubhouse: Tvrdošín
Klubový deň: Podľa potreby
Prezident: Juraj Kozáček – Kozo
Viceprezident: 

Kontakty
Email: kozacek@orava.sk
Web: www.oravabears.sk
Tel.: +421 905 859 775